Tuan Anh

container nerd. k8s || GTFO

Google Nexus 5 review

Google Nexus 5

If I wasn’t getting an iPhone 5S, I would definitely buy this phone. It’s a beautiful device and Android is getting so much better since last I tried (Nexus S). Takes Google Now as an example. It is so good, too good that makes Siri look dumb.

link bài gốc

Phân tâm

Dạo này tôi chủ động không đọc tin tức buổi sáng, mặc dù có thói quen này từ rất lâu rồi.

Việc đọc báo cũng giống như 1 dạng nghiện thuốc vậy. Như trước đây, không đọc báo 1 ngày là cảm giác như là tôi đang bỏ qua rất nhiều chuyện đang xảy ra.

Nhưng … thực ra việc đọc báo 1 cách ngấu nghiến mới chính là cách làm cho tôi tốn thời gian vào những việc chẳng liên quan gì tới cuộc sống của tôi. Tôi thường hay cười những bài viết như “Diễn viên X lộ hàng”, “Dân mạng xôn xao XXX”, … là câu khách, giật tít. Nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn nhấn vào những bài viết dạng đó thôi. Rốt cuộc, muốn các tờ báo đó thay đổi, chính tôi phải thay đổi trước đã.


Bật notifications trên điện thoại cũng vậy. Thay vì mỗi lần nghe/thấy có notifications, tôi đều cầm điện thoại lên ngay lập tức để kiểm tra. Việc này chẳng mang lại lợi ích gì mà chỉ khiến bản thân mất tập trung và giảm chất lượng cuộc sống mà thôi.

Việc tắt notifications đi khiến cuộc sống cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Candy Crush đã có thể chơi tiếp ư? Chờ nhé. Có người nhắn tin cho tôi trên Facebook? Chờ nhé. Cuộc sống thực sự có nhiều điều đáng ưu tiên hơn rất nhiều. Nếu việc đó thực sự quan trọng, họ sẽ liên lạc trực tiếp bằng điện thoại thay vì nhắn tin Facebook hoặc email cho tôi. Nếu họ không có số điện thoại của tôi thì họ cũng không thực sự quan trọng lắm trong cuộc sống của tôi và vẫn phải xếp hàng chờ như thường.


IntelliJ IDEA 13 released

IntelliJ IDEA is the reason I’m in love with Java again. Yeah, it’s that awesome!!!

link bài gốc

Who Needs Stored Procedures, Anyways? (2004 post)

Good read.

I personally dislike the idea of using stored procedures as it mixes the data and logic. The performance gains (!?) is not good enough.

link bài gốc

If humans evolved from monkeys, then why are there still monkeys?

Have you ever wonder about this when you was a kid? I did.

Someone made a very nice and simple explaination here. / Huge image alert.


IntelliJ IDEA 13 to be released with Java 7 Bundled Mac Installer

Good news, everyone!

Most notably, it includes a preview version of the new Mac installer with bundled JRE 1.7.

link bài gốc

How to use Source Code Pro font with JetBrains IDE

Source Code Pro is a very nice font but the lack of italic variant makes it unusable (out of the box) in any of JetBrains products.

In order to workaround this, you can rather:

  • Copy Source Code Pro’s ttf fonts to folder /Library/Java/Home/lib/fonts (OS X Mavericks) according to this comment on GitHub. It works fine for me. Apparently, by doing this, IntelliJ will pick the regular variant and use it where italic is needed. So it’s kinda of the same as the method below 1.

  • Use a fall-back font that that has italic variant and looks similar to your font of choice . But if that’s the case, why not just use the fall-back font as the primary one.

  • Don’t use italic font 1.

  • Pray and wait for someone to submit a pull request of italic variant.

I myself went with option 3 and decided to stick with Panic Sans in IntelliJ IDEA (and Source Code Pro everywhere else) for the time being.


FastR - an implementation of R in Java

Experiment result is significantly better.

On a side note, I found Julia lang quite a tempting alternative.

link bài gốc

What goes into what in MVC

Explain MVC like I’m 5.

View: “Hey, controller, the user just told me he wants item 4 deleted.”

Controller: “Hmm, having checked his credentials, he is allowed to do that… Hey, model, I want you to get item 4 and do whatever you do to delete it.”

Model: “Item 4… got it. It’s deleted. Back to you, Controller.”

Controller: “Here, I’ll collect the new set of data. Back to you, view.”

View: “Cool, I’ll show the new set to the user now.”

link bài gốc

How to group posts by month in Jekyll archive page

Take a look at the archive page of this site to get a peek of how it looks. I posted on Github Gist here just in case anyone needs it.