Tuan-Anh Tran
April 12, 2021

Distributed tracing is the new structured logging

Posted on April 12, 2021  •  2 minutes  • 400 words

Structured logging

Một best practice vẫn được recommend cho tới bây giờ là structured logging.

Structured log là 1 dạng logging theo kiểu key=val để có thể giúp chúng ta dễ dàng parse log và đưa vào 1 log store để tiện query và phân tích.

logger.info({
    request_time: 1000,
    payload_size: 2000
})

sau đó 1 đoạn structured log sẽ đc generated ra kiểu này, ngoài các metadata chúng ta log thì còn đi kèm thêm 1 số metadata khác như timestamp, hostname, deployment name, pod name, etc.. tùy vào cách chúng ta muốn annotate thêm gì

{"level":30,"time":1531171082399,"pid":657,"hostname":"x300","request_time":1000,"payload_size":2000}

Nhìn qua thì chúng ta có thể thấy structured logging giống như việc chúng ta define 1 bảng quan hệ (relational table) hoặc 1 schema.

Nhưng việc structured logging giống với 1 bảng quan hệ thì cũng ko nên nhét chúng vào 1 database quan hệ nha. Cái đó sẽ là thảm họa nếu app của bạn log nhiều.

Cho tới lúc này, chúng ta có thể làm các việc kiểu filter/query hoặc aggregate dữ liệu log như SQL được. Trừ việc JOIN để lấy dữ liệu của query context.

Tới đây thì mọi việc vẫn tạm ổn đúng ko?

Come microservices!!

Mọi việc vẫn ổn cho tới khi chúng ta đổi sang kiến trúc microservices. Với microservice, chúng ta chỉ có 1 phần của bức tranh (context) mà chỉ available ở microservice đó thôi.

Nếu muốn log thêm thì sao? Ví dụ: nếu bạn cần log ra các experiment flags trong context của request đó.

Đơn giản đúng ko? Chúng ta chỉ cần pass thông tin đó qua cho microservice mà chúng ta cần phải ko? và giải quyết việc JOIN đó ở tầng app code khi chúng ta log thêm thông tin mà chúng ta vừa pass qua.

logger.info({
    request_time: 1000,
    payload_size: 2000,
    experiment_flags: ['ABTEST_1', 'ABTEST_2']
})

Nhưng việc làm thế này là cực kì tốn công sức maintain, dễ gây lỗi và ko thể scale đc.

Distributed tracing to the rescue

Distributed tracing nổi lên cùng thời điểm kiến trúc microservice đã khá mature. Khi mà mọi người đã hiểu rõ microservice hơn và các điểm hạn chế của nó (namely obversability).

Và đây là lý do mình nói “distributed tracing is the new structured logging”. Nó sẽ là 1 phần ko thể thiếu với microservice architecture và có thể thay thế (có thể ko hoàn toàn) cho structured logging.

Follow me

Here's where I hang out in social media