Qmail

qmail is a mail transfer agent (MTA) that runs on Unix. It was written, starting December 1995, by Daniel J. Bernstein (djb) as a more secure replacement for the popular Sendmail program.

Một chút background: vào khoảng những năm 80,90 của thế kỷ trước, các máy chủ email và dns thường sử dụng Sendmail và BIND9. Tuy nhiên, 2 phần mềm này có cực kì nhiều lỗi. djb viết ra qmail và djbdns để thay thế 2 phần mềm này và tuyên bố 2 phần mềm này là “bug-free”. Hai phần mềm này được chạy trên hàng triệu tên miền và cực kì ổn định. Lỗi đầu tiên của qmail được tìm thấy sau gần 1 thập kỉ đủ để nói lên sự ổn định của nó. Có lẽ trong lịch sử chưa có một lập trình viên nào đạt đến ngưỡng này.

Daniel Julius Bernstein (sometimes known simply as djb; born October 29, 1971) is a German-American mathematician, cryptologist, programmer, and professor of mathematics and computer science at the Eindhoven University of Technology and research professor at the University of Illinois at Chicago. He is the author of the computer software programs qmail, publicfile, and djbdns.