Tự do ngôn luận

Con trai hỏi bố: - Bố ơi, tự do ngôn luận là gì hả bố?

Bố: - À, là ngay cả 1 thằng ngốc cũng được quyền phát biểu con à.

Con trai: - Vậy không có tự do ngôn luận là sao?

Bố: - Là nơi đó chỉ có những thằng ngốc mới có quyền nói.

Con trai: - ???

Rất đơn giản và dễ hiểu phải không? :)